Bästa medlemmar,
Välkomna på viltspår.ax årsmöte tisdagen 2.3 2021 kl 18.30 på Ålands kenneldistrikts kansli, Kaptensgatan 2, Mariehamn.
Stadgeenliga handlingar, kaffeservering.
Väl mött!