top of page

Välkommen på årsmöte!

 

Styrelsen för viltspår.ax bjuder in till årsmöte måndag 11 mars 2024 kl. 18.00 på Ålands kenneldistrikts kansli, i källaren på Kaptensgatan 2C, Mariehamn.

 

Stadgeenliga ärenden behandlas.

 

Väl mött!

Styrelsen för viltspår.ax

bottom of page