top of page

Viltspår.ax höll årsmöte måndagen 11 mars 2024 kl. 18.00 på Ålands kenneldistrikts kansli.  Stadgeenliga ärenden behandlades.

 

Styrelsen för viltspår.ax 

bottom of page