top of page

Föreningens syfte

viltspår.ax önskar väcka intresse för viltspår på Åland. För att göra det kommer föreningen att ordna viltspårutbildning och träning samt erbjuda rådgivning och information, ordna tävlingar och prov, uppvisningar, medlemsfester och övrig motsvarande verksamhet. I viltspår.ax kan alla hundägare som önskar utbilda sin hund i eftersök bli medlemmar, oavsett hundras.
bottom of page