MEJÄ-prov

Fredag 14 maj
- Hammarland, Åland
- Öppen klass och segrarklass
Lördag 15 maj
- Lemland, Åland
- Öppen klass, segrarklass och DM
Söndag 16 maj
- Saltvik, Åland
- Öppen klass och segrarklass
Anmälningar till prov i maj
- För medlemmar: 23-28 april 2021, deltagaravgift och DM 50 €
- Icke medlemmar 29/4-2/5 2021, deltagaravgift 70 €
- Mottagare av anmälningar och frågor: svenblad.carina(a)hotmail.com
- Betalningsinformation efter bekräftad provplats
- Begränsat antal platser
Lördag 7 augusti
- Hammarland, Åland
- Öppen klass och segrarklass
- Domare Mari Mamia
Anmälningar till provet 7 augusti
- För medlemmar: 17-20 juli 2021, deltagaravgift 50 €
- Icke medlemmar 21-24 2021, deltagaravgift 70 €
- Mottagare av anmälningar och frågor: svenblad.carina(a)hotmail.com
- Betalningsinformation efter bekräftad provplats
- Begränsat antal platser
Lördag 14 augusti
- Vårdö, Åland
- Öppen klass och segrarklass
- Domare Jouni Vestu
Anmälningar till provet 14 augusti
- Anmälningstid: 10-20 juli 2021
- Deltagaravgift för medlemmar 50 €, icke medlemmar 70 €
- Möjlighet till färdiga spår, pris 140 €
- Mottagare av anmälningar och frågor: svenblad.carina(a)hotmail.com
- Betalningsinformation efter bekräftad provplats
- Begränsat antal platser