Kurser

Provfunktionär del 1
- ÅKD
- 16 juni 2021, Minna-Lotta Kivinen

Provfunktionär del 2: MEJÄ
- 21-22 juni 2021, Kristina Erkkilä